O škole

Budova mateřské školy se nachází na okraji Jablonce n.N. ve Vrkoslavicích v těsné blízkosti lesa.
Zahrada školy je prostorná a členitá.
Ve vyvýšeném přízemí je šatna, umývárna, WC a prostory dolní třídy, kde je zapsáno 24 dětí. V mezipatře je opět WC. V prvním poschodí je ředitelna a prostory horních tříd B a C, které jsou vzájemně propustné. V těchto třídách je zapsáno dohromady 36 dětí.

Ve třídách jsou děti věkově smíšené od 2,75 do 7 let.
Kapacita MŠ bude od 1.9.2021 76 dětí, o které se stará 6 učitelek, 2 kuchařky, 1 školnice a vedoucí stravování.
Naše MŠ aplikuje metodu Marie Montessori a je i jednou z modelových mateřských škol této pedagogiky v České republice.

V roce 2019 jsme se stali Fakultní školou Technické univerzity v Liberci.

Získali jsme státní dotaci na rekonstrukci a přístavbu mateřské školy.

Mateřská škola je od září 2020 v rekonstrukci.

Provoz MŠ aktuálně probíhá v náhradních prostorech, Jiráskova 7. Jablonec nad Nisou.

Návrat do zrekonstruované a rozšířené budovy je plánován na září 2021.